Investice do solární energie

Společnost Česká solární výstavba a.s.

byla založena sloučením dvou firem s bezmála dvanáctiletými zkušeností oborech elektroinstalací a výstavby FVE na klíč. Při naší dynamicky se rozvíjející společnosti je hlavním postojem profesionální přístup a vysoká úroveň kvality naší práce. Jsme silným a spolehlivým partnerem pro naše zákazníky, zaměstnance a dodavatele. Firma disponuje profesionálně zdatným managmentem, velkým počtem kvalitních pracovníků různých profesí.

Realizované projekty

Výhody solárních panelů

ECO SYSTÉM

Solární panely nevytvářejí žádné emise při výrobě elektřiny. Používání solární energie přispívá k ochraně životního prostředí a snižuje negativní dopady na kvalitu vzduchu a vodních zdrojů.

OBNOVITELNOST

V současné době probíhá renesance v instalacích obnovitelných zdrojů a společnost Česká solární výstavba a.s. nestojí stranou. Aktivně se zapojuje do procesu naplnění závazků vůči EU a vytváří nové projekty FVE.

SOLÁRNÍ ENERGIE

Sluneční energie je nevyčerpatelný zdroj energie, který je k dispozici po celém světě. Využívání solárních panelů přispívá k snížení závislosti na fosilních palivech a snižuje emise skleníkových plynů.

RECYKLACE

Fotovoltaické moduly jsou vyrobeny z maximálně možných recyklačních materiálů. V případě poruchy či závady lze jej zrecyklovat a vyrobit tak nový. I tímto dále díky vám budeme chránit přírodu.

Pusťte slunce i do vašich domů a zhodnoťte vaše finance